علت توقف رسيدگی به پرونده فساد معاون احمدي‌نژاد مصالح نظام است
کلمه
03-Sep-2012

رئيس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پرونده تخلفات رحيمی معاون اول احمدی نژاد، با اعلام اينکه اين پرونده به طور کامل بررسی شده، از توقف پيگرد قضايی آن به علت مصالح نظام خبر داد و گفت: کشور بايد با اراده‌ای روشن، هوشمند و هماهنگ اداره شود. اگر سرباز ولايت هستيم بايد تصميمات ايشان را اجرا کنيم تا امور به سامان برسد.

به گزارش کلمه، پرونده مفاسد اقتصادی محمدرضا رحيمی که از جمله موارد فاش شده ی آن رشوه‌گيری ميلياردی و همچنين استفاده از اموال نامشروع برای کمک به هزينه های انتخاباتی اصولگرايان در انتخابات مجلس هشتم است، هنوز رسيدگی نشده و گفته می شود رهبری شخصا دستور توقف پيگيری آن را داده است؛ موضوعی که تلويحا مورد تاييد پورمحمدی نيز قرار گرفته است.

مصطفی پورمحمدی رئيس سازمان بازرسی کل کشور امروز دوشنبه در يک جمع دانشجويی در دانشگاه صنعتی شريف، در پاسخ به سوال دانشجويی که می گفت «معاون اول احمدی نژاد از سوی دوستان ش... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark