بحرین خواستار عذرخواهی ایران به دلیل «تحریف» سخنان مرسی شد
RadioFarda
02-Sep-2012

وزارت امور خارجه بحرین با احضار کاردار سفارت ایران در منامه، نسبت به «تحریف» سخنان محمد مرسی رئیس جمهور مصر و ذکر نام «بحرین» به جای «سوریه» توسط مترجم صدا و سیمارسما اعتراض کرد و خواستار عذرخواهی تهران به خاطر این رخداد شد.

پیش از این، سخنگوی وزارت امور خارجه مصر هم، هرگونه ذکر بحرین توسط محمد مرسی در سخنرانیش در اجلاس غیر متعهد‌ها در تهران را رد کرد.

بیشتر تغییراتی که مترجم تلویزیون  ایران صورت داد، متعلق به بخش‌هایی است که رئیس جمهور مصر درباره بحران سوریه ایراد کرد. هنگامی که محمد مرسی در سخنرانی خود گفت: «مردم فلسطین و سوریه برای آزادی، عدالت و کرامت مبارزه می‌کنند»، مترجم صدا و سیمای ایران این گونه ترجمه کرد: «مردم فلسطین و بحرین برای آزاد، عدالت و کرامت مبارزه می‌کنند.»

 

>>>
recommended by Fesenjoon2

Share/Save/Bookmark