فرمانده بسیج: دروس امروز دانشگاهی عين جهل است
Daneshjoo News
31-Aug-2012


محمدرضا نقدي رييس سازمان "بسيج مستضعفين" با انتقاد از "علوم‌انساني غربي" میگوید که اگر غرب در علومي نظير علوم سياسي و... موفق بود امروز اينگونه منزوي نشده و ۱۲۰ کشور جهان به رهبري ايران اسلامي راي نمي‌دادند. 

   

>>>
recommended by Fesenjoon2

Share/Save/Bookmark