زلزله خرم آباد را لرزاند
تابناک
24-Aug-2012

زلزله ای به شدت ٣/٤ ریشتر مرکز استان لرستان را تکان داد و موجب وحشت مردم شد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark