ازدواج کودکان زير ۱۰ سال در دوره سه‌ساله، دو برابر شده است
مردمک
22-Aug-2012 (one comment)

عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان با انتقاد از روند رو به افزايش ازدواج در ميان کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله ايرانی گفت بر اساس آمار ثبت احوال فقط در سال ۸۹، ۴۲ هزار کودک ايرانی در اين محدوده سنی به عقد يکديگر درآمدند.

فرشيد يزدانی روز چهارشنبه، اول شهريور به خبرگزاری مهر توضيح داد که بررسی ازدواج‌های ثبت شده در سال ۸۹ همچنين نشان مي‌دهد ۷۱۶ کودک در حالی پای سفره عقد نشسته و زندگی مشترک را شروع کرده که کمتر از ۱۰ سال سن داشته‌اند.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

تجاوز جنسی‌ به کودکان ایران، بر اساس قانون شریعت شیعه

Roozbeh_Gilani


Related blog by Fred.

//iranian.com/main/node/187829