آیت الله صانعی: نباید آتش بیار جنگ با اسرائیل شد
بی بی سی
20-Aug-2012

آیت الله صانعی یکی از مراجع تقلید شیعه در ایران می گوید نباید در داخل کشور برای جنگ احتمالی بین ایران و اسرائیل آتش بیار معرکه شد.

آیت الله صانعی در مراسم عید فطر گفت: "باید همه تلاش کنند تا جنگ احتمالی رژیم صهیونیستی علیه ایران رخ ندهد چرا که که اگرچه رژیم صهیونیستی بیشترین صدمه و لطمه را خواهد دید کشور ایران نیز صدمه می بیند چرا که در جنگ نان و حلوا تقسیم نمی کنند."

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark