مهمانان خوشگل افطاری احمدی نژاد
اِنسیلوس
19-Aug-2012

دیروز 27  مرداد 91 ، هنرپیشه های سیما دو دسته بودند. عده ای که به افطاری احمدی نژاد رفتند و عده ای که برای کمک به زلزله زده ها کمک جمع میکردند. اسامی به شرح زیر است:

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark