٢ زلزله پی در پی در بوشهر
خبرآنلاین
18-Aug-2012

ساعت ٢٣:٤٧ شنبه ٢٨ مرداد ٩١، زلزله ای به قدرت ٤/١ ریشتر، بنک در استان بوشهر را لرزاند. ١٢ دقیقه بعد، زلزله دیگری، آبدان در همین استان را لرزاند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark