ارتش آزاد سوریه برای آزادی ۴۸ ایرانی شرط گذاشت
Khodnevis
18-Aug-2012

ارتش آزاد سوریه برای آزادی ۴۸ ایرانی ربوده شده در سوریه، شرایطی را وضع کرده که از آن جمله رعایت حقوق و شان انسانی مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark