حفارى و گدايى در تهران در روزهای اجلاس كشورهاى غير متعهد ممنوع شد
آفتاب
13-Aug-2012

محمدرضا محمودى معاون استاندار تهران در گفت‌وگو با ايسنا گفت: با توجه به اينكه در آستانه عيد سعيد فطر قرار داريم و بعد از آن نيز مراسم بازگشايى مدارس را خواهيم داشت، خط كشى معابر و لكه‌گيرى آسفالت‌هاى خيابان از برنامه‌هايى است كه در دستور كار شهر تهران قرار دارد.وى افزود: از ماه رمضان نيز حفارى خيابان‌ها كه از سوى سازمانهاى آب، برق، گاز و تلفن انجام مي‌شود، متوقف شده و اين روند تاپايان برگزارى اجلاس ادامه خواهد داشت تا در روزهايى كه سران 120 كشور در تهران حضور دارند، زيبايى ظاهرى شهر سر و سامان داشته باشد. محمودى گفت: شهردارى تهران نيز موظف شده متكديان را جمع‌آورى كند كه در طول ماه رمضان اين طرح انجام شده و تا زمان برگزارى اجلاس نيز اين روند ادامه خواهد داشت تا متكدى در سطح شهر نداشته باشيم.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark