وضعیت زلزله زدگان آذربایجان شرقی در ایران
بی بی سی
12-Aug-2012

هزاران نفر در شمال غرب ایران بعد از زلزله شب گذشته هنوز جرئت بازگشتن به خانه را ندارند.  زلزله ای که بیش از دویست و پنجاه قربانی و دو هزار و پانصد زخمی گرفت و پس لرزه هایش رعب و وحشت را در دل ساکنان پنج استان ایران اندخت.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark