وزیر کشور:هنوز از میزان خسارت و تلفات زلزله، آمار دقیقی وجود ندارد
خبرگزاری مهر
11-Aug-2012

وزیر کشور گفت: هنوز از میزان تلفات و خسارت ناشی از زمین لرزه آذربایجان شرقی آمار دقیقی ارائه نشده است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark