تعداد قربانیان زلزله آذربایجان از ۲۵۰ نفر گذشت
خبرگزاری فارس
11-Aug-2012

رئیس سازمان مدیریت بحران وزارت کشور از کشته شدن ۲۵۰ نفر در اثر زلزله آذربایجان خبرداد.  ١,٨٠٠ نفر نیز زخمی شده اند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark