سوریه در آستانه ساعت صفر
Radio Zamaneh
07-Aug-2012
هر چند درگیری در همه کشور جریان دارد، اما به نظر بسیاری
از ناظران سرنوشت جنگ در دمشق تعیین می‌شود. هر چند که این کاری است
کارستان. دمشق تقریبا دست حکومت خونریز اسد است. زرادخانه‌های امنیتی‌ها که
با هزار چشم پاییده می‌شوند، همین جاست. اما با توجه به چندین در گیری و
دست و پنجه نرم کردن با نیروهای دولتی، هیچ بعید نیست که ارتش آزاد سوریه
تکلیف جنگ را در همین دمشق یک سره کند. به خصوص اینکه مردم حومه دمشق دل
خوشی از رژیم ندارند و پشت و پناه مخالفین‌اند. آنها از همان آغاز قیام
همراه آن بوده و به سربازان و افسران کمک کرده‌اند تا فرار کنند.   >>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark