آرنجتان را بلیسید!
رادیو زمانه
06-Aug-2012 (one comment)

هنگامی که سه سال پیش دادگاه بین المللی لاهه حکم جلب عمر البشیر رئیس
جمهوری سودان را صادر کرد، اواصلا جا نخورد، گفت: " این حکم را بگذارید در
کوزه". حالا هم که عده‌ای ازمخالفان او در خیابان‌های خارطوم شعار سرنگونی
او را سر می‌دهند، باز او ککش نگزیده و گفته، اگر پشت گوشتان را دیدید،
سرنگونی مرا هم خواهید دید. او اصطلاح خاصی را در این مورد به کار برده تا
لج مخالفانش را در آورد وناممکن بودن کارسرنگونی را به رخشان بکشد. گفته:
"اگر توانستید آرنجتان رابلیسید، مرا هم می‌توانید سرنگون کنید!"

 

مخالفان هم در پاسخ او در خیابان فریاد زده اند: آمدهایم آرنج مان را بلیسیم!

>>>
shapourian

سرنگونی

shapourian

Share/Save/Bookmark