ایران بر سر دو راهی نابودی و یا برکناری حاکمیت
rahetudeh.com
06-Aug-2012

در 107 مین سال انقلاب مشروطه٬ ما درست در همان نقطه‌‌ای قرار گرفته ایم که حدود صد سال پیش از این رضاخان از آن بیرون زد.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark