تهران تعطيل خواهد شد
tabnak.ir
05-Aug-2012 (one comment)

تهران در طول برگزاري اجلاس غيرمتعهدها چند روز تعطيل خواهد بود.

>>>
First Amendment

پایتخت کشور "اقتصاد مال خره"

First Amendment


 

 

حکومت وحشتزده....تا کی‌ میتوانید اینگونه ادامه دهید، ابلهان؟Share/Save/Bookmark