جنتی: مشکلات اقتصادی جدی است
بی بی سی
03-Aug-2012

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران مشکلات اقتصادی را "مشکل جدی و ویژه" توصیف کرده و گفته که این یک بحران سیاسی است که "آمریکا می‌خواهد با شکست ما در مسائل اقتصادی سلطه خود را بر اینجا (ایران) برگرداند."

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark