آیا احمدی نژاد ارزش این همه هزینه را داشت؟
بازتاب امروز
03-Aug-2012

احمدی نژاد باز هم با هزینه ای گزاف برای نظام رییس جمهور شد و برای رییس جمهور ماندش هم هزینه سنگین تری پرداخت گردید.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark