لیاقت این مردم، غیر از همین احمدی نژاد است؟
بازتاب امروز
03-Aug-2012

به تعبیر امیرالمومنین(ع) مردم به حاکمانشان شبیه ترند تا پدرانشان. . . . .

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark