پرچم را به اقتصاددانان بسپارید
tabnak.ir
03-Aug-2012

زمانی پرچم کشور در دست سیاسیون بود ولی هم‌اکنون با توجه به شرایط موجود، این پرچم باید در دست اقتصادیون باشد.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark