ازدواج ۱۸۰۰ کودک زير ۱۵سال در بهار ۹۱
خبرآنلاين
02-Aug-2012

آمارهای رسمی حاکی از ازدواج ۱۸۰۰ کودک زير ۱۵سال در بهار ۹۱ است.

بنابر اظهارات مديرکل آمار، اطلاعات جمعيتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال، تمام اين ازدواج ها با اجازه دادگاه به ثبت رسيده است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark