«در افطاری رئیس جمهور شرکت نمی‌کنیم»
tabnak.ir
01-Aug-2012

علی رغم عملکرد نا مطلوب و دون شان دفتر جناب عالی در نحوه و ساز و کار
برقراری ارتباط  و دعوت از تشکل های دانشجویی،از جناب عالی دعوت می نماییم
تا در نشست سالانه ی این اتحادیه که در 11تا 13 ام شهریور ماه امسال در
دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد،حضور بهم رسانید.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark