اوباما تحریم تازه ای بر ایران اعمال کرد
بی بی سی
31-Jul-2012

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور اعمال تحریم های اقتصادی تازه علیه بخش های انرژی و برخی شرکت های مالی را داده است.

هدف از این تدابیر جلوگیری از ایجاد سازوکارهای پرداختی از سوی ایران به هنگام مبادله نفت برای دور زدن تحریم های قبلی است.آقای اوباما روز سه شنبه در بیانیه ای گفت اکنون با گسترش تحریم های موجود علیه صنایع نفتی ایران "امکان تحریم خریداری محصولات پتروشیمی ایران به وجود آمده است".

او افزود که تدابیری علیه شرکت هایی که با شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفتیران یا بانک مرکزی ایران معامله می کنند یا در خریداری دلار آمریکا یا فلزات ارزشمند به ایران کمک می کنند اتخاذ خواهد شد.

تحریم های تازه همچنین بانک چینی کونلون و بانک اسلامی ایلاف عراق را به عنوان موسساتی که "آگاهانه معاملات مالی که برای بانک های ایرانی طراحی شده را ممکن کردند" هدف می گیرد.

 

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark