مكارم شیرازی: مردم اگر مرغ نخورند، مسئله مهمی نیست
Khodnevis
22-Jul-2012 (one comment)

در حالی که دولت از کنترل افزایش قیمت گوشت و مرغ ناتوان شده، مكارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید قم گفته است: «مردم اگر گوشت مرغ نخورند خیلی مسئله مهمی نیست. بیشتر اطبا گفته‌اند که مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست.»

 

 

>>>
Fesenjoon2

Mullahs solve chicken shortages: Dont eat it!

by Fesenjoon2 on

On the similarities of Marie Antoinette and Grand cleric Ayatollah Makarim al-Shirazi.


Share/Save/Bookmark