تشکیل گردان‌های شمر و یزید در سوریه
shia-online.ir
22-Jul-2012

"ای نوادگان و ای پیروان معاویه و یزید و ای عناصر ارتش آزاد بر شماست که
مقبره سیده زینب و سیده رقیه را در دمشق هدف قرار دهید و همه این قبرها را
به طول کامل ویران کنید."

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark