حمله ويروس جاسوسی «مهدی» به ايران و برخی کشورهای خاورميانه
انتخاب
18-Jul-2012

خبرگزاری رويترز روز سه شنبه از کشف يک «حمله جاسوسی اينترنتی در حال پيشرفت» توسط کارشناسان امنيتی خبر داد که برخی کشورهای خاورميانه، به ويژه ايران را هدف قرار داده است.

به گزارش «انتخاب» ؛ اين کارشناسان می گويند، حملات جاسوسی اينترنتی همچنان ادامه دارد و در همين زمينه ويروس جاسوسی اينترنتی جديدی به نام تروجان «مهدی» کشف شده که در آن برای اولين بار از ابزار ارتباطی نوشته شده به زبان فارسی استفاده شده است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark