رييس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری :خشكسالى کار استکبار جهانی است
ايسنا
18-Jul-2012 (one comment)

رييس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری با بيان اين‌که به‌شدت به خشکسالی در نيمه‌ جنوبی کشور مشکوک است، از سازمان هواشناسی کشور خواست تا به اين موضوع بپردازد.

به گزارش ايسنا سيدحسن موسوی در مراسم معرفی رييس سازمان هواشناسی کشور به‌عنوان دبير کميته‌ هواشناسی در ستاد مرکزی سفرهای کشور، اظهار کرد: فکر مي‌کنم استعمار جهانی با تکنولوژی در شرايط اقليمی ايران مقداری تأثير مي‌گذارد و فکر مي‌کنم، سازمان هواشناسی کشور مي‌تواند ريشه‌ی اين مفسده را کشف کند. در واقع، يک بخشی از جنگ نرم در اين وادی مشهود است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Fesenjoon2

جل الخالق! پس عجب استکبار احمقیه

Fesenjoon2