معاون سیاسی سپاه:هدف تحریم‌ها کشاندن مردم به خیابان وفروپاشی نظام است
بی بی سی
17-Jul-2012

علی اشرف نوری، معاون سیاسی سپاه پاسداران در جریان یک سخنرانی گفته است که "تنها امید دشمنان به تحریم های فلج کننده، از بین بردن آستانه تحمل مردم و وادار کردن آنها به اردو کشی خیابانی همانند فتنه ۸۸ است."

اردوکشی خیابانی اصطلاحی است بود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جریان اقامه اولین نماز جمعه تهران پس از انتخابات جنجال برانگیز سال ۱۳۸۸ برای اشاره به معترضان به نتایج انتخابات به کار برد. 

آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مدتی پیش خواستار تحمل فشارها تا رسیدن ایران به "قله" شده بود.

او در جریان یک سخنرانی عمومی گفته بود: "روزی که به قله برسیم، دشمنی‌ها و معارضه‌های خباثت‌آلود به پایان خواهد رسید."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark