ناوهای هواپیمابر آمریکا آهن پاره‌ای بیش نیست
tabnak.ir
17-Jul-2012 (one comment)

انقلاب اسلامی هر روز سنگرهای جدیدی را فتح می کند . . . . . . . .

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudghaffari

جنگ پشه با حبشه

mahmoudghaffari


به ماننده حسین ۷۲ نفرتان برید به جنگ همین آهن پاره ها. شاید بهتان بجای ۷۲
هوری در بهشت ۱۴۴ دادند. البته ۲۰۰ هزار تاتون که به درک واصل شدید ضرب
در۷۲ میشه ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار "فلان" مجانی. بدوید هرچه زودتر خودتان را به
آهن پاره بمالید