مسلمانانی که کباب می شوند!
tabnak.ir
17-Jul-2012

رئیس جمهور این کشور اعلام کرده مسلمانان باید از میانمار اخراج شده و یا به اردوگاه های آوارگان سازمان ملل منتقل شوند.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark