انتقال طلا به ایران با هدف آمادگی جنگی
pyknet.net
17-Jul-2012

ایران نه تنها از ترکیه بلکه از
دوبی و هندوستان نیز طلا وارد میکند . . . . .

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark