خط قرمز پلیس زرد و نارنجی است/ ١٣٠ هزار معتاد الکل داریم
خبرگزاری مهر
14-Jul-2012

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، گفت: «در فیلمها خوردن مرغ را نشان می دهند در صورتی که فردی شاید نتواند آن را بخرد.  فیلمها امروز ویترین جامعه هستند و برخی افراد با دیدن این فاصله طبقاتی می گویند که خودمان چاقو دست می گیریم و حقمان را از این پولدارها خواهیم گرفت.»

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark