نمایندگان اپوزیسیون ایران، دو روز گفتگو زیر یک سقف
Euronews / فرنگیس محبی
12-Jul-2012

برگزار کنندگان “پیشبرد اتحاد برای دمکراسی” می گویند که تلاش دارند تا افکار متفاوت سیاسی و طیفهای گسترده سیاسی و نیروهای اپوزیسیون حكومت ايران را گرد هم آورند تا با بحث و تبادل نظر و اتحاد در اصول دمکراسی با تشکیل اتاق فکر مبتکر راه حل هايى برای انتخابات آزاد در ایران باشند.  امین ریاحی یک سخنران جوان کنفرانس در سخنانش اشاره کرد که “ تعامل با غرب هنوز به شکل تابو وجود دارد و اپوزیسیون هنوز گیج عمل می‌کند. مردم در شعارهای خود عملا از غرب کمک می‌خواهند، اما اپوزیسیون هنوز مخفیانه رابطه برقرار می‌کند و این هراس از تماس و ارتباط با غرب وجود دارد در حالیکه نگاه به تجربه‌ها نشان می‌دهد که کشورها بعد از جنگ سرد به دموکراسی نرسیدند مگر اینکه از غرب کمک گرفتند. ما اگر خواهان استقرار دموکراسی با کمترین هزینه و سریعترین زمان هستیم، باید عامل اساسی هر اتحادی را در کنار دو تضاد دموکراسی دیکتاتوری، و سنت و مدرنیسم را کنار ... >>>

recommended by Feria

Share/Save/Bookmark