اهداف و رویکرد کنفرانس مخالفان جمهوری اسلامی ایران در بروکسل
radio farda
11-Jul-2012 (one comment)

در هفته جاری شماری از فعالين سياسی مخالف نظام جمهوری اسلامی با گردهم آمدن در بروکسل پايتخت بلژيک خواستار برگزاری انتخابات آزاد در ايران و آزادی های سياسی و مدنی شدند.

در اين کنفرانس علاوه بر فعالين سياسی ايرانی با نظرگاه های گوناگون چند کارشناس خارجی از جمله هانس بليکس، ریيس پيشين بازرسان آژانس بين الملللی انرژی اتمی، هم شرکت داشتند.

در آغاز گفت و گو با حسن شريعتمداری فعال سياسی مقيم آلمان که در اين کنفرانس شرکت داشته است درباره اهمیت کنفرانس بروکسل پرسيدیم.

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
Azarbanoo

Good NEWS that

by Azarbanoo on

Oppositions have come to their senses and trying to solidify for IRAN.