فعالیت مبلغان بهائیت در شیراز
tabnak.ir
11-Jul-2012

ما در ایام تعطیلات نوروز به هر جای شلوغ و پر ترددی در استان فارس و به
ویژه تخت جمشید و پاسارگاد اعزام مبلغ داشته و فعالیت های تبلیغی و دینی
انجام دادیم.

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark