بالاخره کراوات «ممنوع است» یا «منعی ندارد»؟!
tabnak.ir
11-Jul-2012

جا دارد از ایشان بپرسیم بر اساس کدام قانون دستور گرد آوری کراوات از مغازه ها صادر شده است؟

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark