فرزندان ۴۰۰ کارمند عالي‌رتبه‌ دولتی مشغول به تحصيل در انگلستان
اعتدال
11-Jul-2012

اعتدال ، روزنامه ”دی ولت“ چاپ آلمان در مطلبی درباره ايران مدعی شد: فرزندان ۴۰۰ کارمند عالي‌رتبه‌ دولتی مشغول به تحصيل در انگلستان هستند.

در اين گزارش آمده برخی مسئولان جمهوری اسلامي، فرزندان خود را برای ادامه تحصيل به راحتی به کشورهای اروپايی مي‌فرستند. فقط در سال ۲۰۱۰ فرزندان حدود ۴۰۰ کارمند عالي‌رتبه‌ی جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های بريتانيا در حال تحصيل بوده‌اند. شمار اين افراد در سطح کل اروپا حدود چهار برابر است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark