سرایت قیام سوریه به لبنان
//www.radiozamaneh.com/politics/2012/07/10/16865
10-Jul-2012
  به گزارش خبرگزاری رویترز، چندین دهکده در شمال لبنان زیر
آتشباری ارتش سوریه قرار گرفته که به شهادت ساکنان محلی، سه کشته و شمار
زیادی مجروح بر جای گذاشته است. صبح روز شنبه )هفتم ژوئیه (۲۰۱۲ گلوله‌های خمپاره به خانه‌های روستایی در پنج تا بیست کیلومتری مرز لبنان با سوریه اصابت کرد. قبل از اصابت این خمپاره‌ها شورشیان سوری از مرز عبور کرده بودند تا در خاک لبنان پناه بگیرند. براساس گزارش‌های موجود، آتشباری تا ظهر شنبه ادامه داشت.   میشل سلیمان، رئیس‌جمهور لبنان، دستور رسیدگی به حوادث مرزی
را صادر و اعلام کرده که حفاظت از شهروندان از "اولین درجه اهمیت"
برخوردار است. عده‌ای از ساکنان روستاهای مورد اصابت خمپاره از ترس خانه و
زندگی خود را رها کرده و به نواحی دیگر رفته‌اند.

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark