آمار متفاوت درباره مبتلايان به ايدز
tabnak.ir
09-Jul-2012

با توجه به اینکه سیستم شناسایی فعال این بیماری به ویژه در بین روسپی‌ها
را نداریم، آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، بیانگر وضعیت واقعی این
بیماری در کشور نیست

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark