اسد خیال ترک قدرت را ندارد
رادیو زمانه
09-Jul-2012

طرح صلح عنان شش ماده داشت که ماده اول آن، یعنی پذیرش آتش‌بس از سوی طرفین
درگیری پذیرفته شد. در مورد اعزام ناظران صلح هم اشکال عمده ای به چشم نمی
خورد. دعوا بر سر حضور عوامل حکومت اسد،  به ویژه شخص بشار اسد در دولت
انتقالی بود. این دولت قرار بود به عنوان یک راه حل موقت خروج از بحران با
شرکت مخالفان و مبارزان سوری و دولت سوریه تشکیل شود.اما حضور اسد در آن
مانند خاری در چشم مخالفانی  بود که اسد را به علت جنایاتش مانع اصلی صلح و
ثبات می دانند. کشورهای غربی، در رأسسشان آمریکا، دنبال کنار گذاشتن اسد
هستند، اما چین و روسیه همچنان از اسد پشتیبانی می کنند. این دو کشور صاحب
حق وتو، تا کنون از اقدامات تنبیهی شورای امنیت جلو گیری کرده و زهر
قطعنامه های صادر شده علیه اسد را گرفته اند. روسیه علنا گفته که در مورد
همراهی در مورد قطعنامه علیه قذافی  کلاه سرش رفته و به همین دلیل، و نیز
از آنجا که متحد اصلی سو... >>>

recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark