43 هزار دختر 13 ساله به خانه شوهر فرستاده شدند
pyknet.net
07-Jul-2012

وزیر آموزش و پرورش ایران، سه سال پیش
گفته بود از ازدواج دختران دانش‌آموز خوشحال می‌شود و این‌گونه
ازدواج‌ها هیچ اشکالی ندارد

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark