مدافعان حقوق بشر خواهان آزادی در ایران شدند
BBC Farsi
07-Jul-2012

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر آنچه را بازداشت خودسرانه فعالان کارگری و تهاجم به نشست آنها در ایران خوانده، محکوم کرده و خواهان آزادی رضا شهابی و دیگر فعالان سندیکایی زندانی در ایران شده است.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که از طریق جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران مطلع شده که حکم محکومیت رضا شهابی، صندوقدار و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تایید شده است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark