بسته شدن حسابهای بانکی ايرانيان مقيم کانادا
آفتاب
06-Jul-2012

کوين داو، سخنگوی ايمپريال بانک تجاری کانادا (آی سی بي‌سی) پنجشنبه شب گفت، اين بانک حساب چند مشتری خود را بسته است، اما اين حساب‌ها تنها متعلق به کسانی بوده که از سوی سرويس جاسوسی و امنيتی دولت کانادا به آن‌ها اعلام شده بود.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark