شخصی که در پاکستان قرآن را سوزانده بود به آتش کشیده شد
شیعه نیوز
05-Jul-2012

به گزارش «شیعه نیوز»، پلیس پاکستان می‌گوید که جمعیت خشمگین، مردی را که به کفر متهم شده بود، از پاسگاه پلیس خارج کرده و او را زنده به آتش کشیده‌اند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark