اظهارات مجتبی واحدی عليه رضا پهلوی؛ انتقاد يا افترا؟
گویا نیوز / بهداد مرشدی
05-Jul-2012

احمد علی مسعود انصاری فرد سابقه‌داری است که در دادگاه فدرال امريکا به جرم کلاهبرداری و خيانت در امانت محکوم
شده است و تمام ثروت موروثی رضا پهلوی يعنی مبلغ ۲۵ ميليون دلار (از
مجموع ۶۲ ميليون دلار دارايی محمدرضا پهلوی پس از خروج از ايران) بر باد
داد و تنها ۲۷۰۰۰ دلار
از اين مبلغ باقی گذاشت، البته علی رغم محکوميت در دادگاه فدرال امريکا و
رای دادگاه مبنی بر پرداخت مجموعا ۹/۳ ميليون دلار خسارت و جريمه، اعلام
ورشکستگی نمود و بعد ها به ايران رفت و با سيمای ج.ا. مصاحبه نمود.

 

تکرار اظهارات بی اساس محکوم شدگان به کلاه برداری علاوه بر اينکه تمامی
دارايی رضا پهلوی در اسناد دادگاه موجود است، تنها می‌تواند به لطمه زدن به
نام نيک و شفافيت رضا پهلوی منتهی شود. ضمن اينکه اي... >>>

recommended by Liberty

Share/Save/Bookmark