6 سال حبس، 5 سال محروميت از فعاليت های سنديکائی و 7 ميليون تومان جزای نقدی رضا شهابی
کميته دفاع از رضا شهابی
04-Jul-2012

تأييد حکم 6 سال حبس رضا شهابی در شرايطی است که پزشکان معالج وی به صراحت اعلام کرده اند که به دليل شرايط ويژه و خطرناک جسمی اش و همچنين حساسيت های بالای عمل جراحي، رضا بايد تا مدت های طولانی و به طور کامل در محيط مناسب و تحت نظر پزشکان باشد و به لحاظ پزشکی و وضعيت جسمي، او به هيچ وجه توان تحمل حبس، چه در مراحل عمل های پيش رو و چه بعد از آن، را ندارد.
علاوه بر اين آيا کسانی که چشم بسته و بدون بررسي، حکم ناعادلانه و ضدکارگری دادگاه بدوی را تأييد کرده اند حتی برای يک لحظه با خود فکر کرده اند که يک خانواده کارگری (همسر و دو فرزند) که در خانه ای اجاره ای و در کوچه پس کوچه های تنگ جنوب تهران زندگی می کنند، در غياب تنها نان آور خانواده چگونه بايد زندگی کنند!؟ خوب است بدانيد که در دو سال گذشته بر خلاف قانون هيچ پرداختی از جانب شرکت واحد به خانواده ايشان انجام نگرفته و آنها طی اين مدت با حداقل امکانات روزگار بسيار سختی را از سر گذرانده ا... >>>

recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark