بیانیه 4 زندانی بند ۳۵۰ اوین:مسئولان درد کارگران وگرسنگان رادرک نمی‌کنند
صدای مردم
04-Jul-2012

چهار نفر از فعالان کارگری و حقوق بشری زندانی در بند 350 زندان اوین با انتشار بیانیه ای نسبت به گرانی های افسارگسیخته اخیر به طور جدی به دولت هشدار دادند و از سوی دیگر از اعتراض های ده هزار نفری کارگران حمایت و دستگیری های فعالان کارگری را محکوم کرده اند....

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark