حکایت سه جزیره همیشه ایرانی
sharghnewspaper.ir
04-Jul-2012 (one comment)

تحلیلی از «فريدون زند‌فرد»، سرپرست اداره نهم سياسي وزارت خارجه پيش از انقلاب . . . .

>>>
recommended by First Amendment

Share/Save/Bookmark

 
Azarbanoo

Thank YOu for Posting

by Azarbanoo on

Great Historical information.