سوریه: مجمع‌الجزایر شکنجه
//www.radiozamaneh.com/politics/2012/07/04/16607
04-Jul-2012

تقریباً تمام زندانیان سابق این شکنجه‌گاه‌ها در گفت‌وگو با دیده‌بان
حقوق بشر گفته‌اند که در جریان بازجویی شکنجه شده یا اینکه ناظر شکنجه
دیگران بوده‌اند. انواع روش‌های شکنجه از زدن با کابل، آویزان کردن از سقف،
کشیدن ناخن‌ها، سوزاندن با اسید و تعرض جنسی اعمال شده است. دیده‌بان حقوق
بشر مشخصاً ۲۰ روش شکنجه را برشمرده است.
یک زندانی شکنجه‌شده در شهر ادلب گفته است: «مجبورم کردند لخت شوم. بعد انگشت‌هایم را با انبردست فشردند.

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark